Szilánkok és Zsuzsannák

Zsuzsannák és Csillagsorsok

Gondolatok Márti és a Szilánkok kapcsán

Talán a véletlenek egybeesése, talán mégsem az, hogy Zsuzsanna napjára esett Balogh Márta legújabb kötetének - amely a szerző barátjának, Fischer Péternek köszönhetően az utolsó pillanatban a Szilánkok címet kapta műfaji és gondolati sokszínűsége okán - díszbemutatója.

Csakúgy, mint legutóbbi kötetének, amelyet a szerző szándéka szerint főként gyermekeknek szánt, premierje is a József Attila Könyvtárban érte el a Márta személyére és szellemiségére nyitott közönségét. A helykiválasztás sem lehet véletlen, hiszen ő maga is könyvtárosként dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Mondhatnám könnyű annak alkotni, aki a „irodalom templomában” tölti mindennapjait, ehhez azonban nem árt végiggondolni azt a következtetést, hogy nem minden könyvtárosból válik művész, de minden író és költő klasszikusokkal és kortársakkal alapozza meg irodalmi alapműveltségét. Csakúgy, mint az építészetnél, az építkezéseknél, alapok nélkül nem lehet alkotni.

Ezzel át is térek az építészet mesterére, a város és a megye egykori főépítészére, Balogh Márti szellemi szövetségesére, Páli Zsuzsannára, akinek emléke felvillantása nélkül kevesebb lenne a Szilánkok. Mártinak hála, Zsibi, miként közeli hozzátartozói becézték, bekerült az irodalomba, nem kérdéses, azért, mert: Csillagsors az övé…

A Dunaújvárosi Kulturális Egyesület történetének - Kozma Erzsébet elnökletével megkezdett - harmadik szakaszába lépve, ezzel a könyvbemutatóval az irodalmi mecenatúra felé vette az irányt. (Az alapító elnök, Klein András Miklós időszakában a dunaújvárosi vas- és acélszobrászat megőrzése, a Dunaferr főbejáratát díszítő Domanovszky Endre Munkás-paraszt szövetség című nagyfreskó védelme jellemezte a Dunaújváros szellemi és tárgyi kulturális értékeinek megóvására, új értékek létrehozására felesküdött civil szervezet tevékenységét. Az őt váltó, korábbi titkár, Szente Tünde elnöksége idejét a helytörténetírás, helytörténet-kutatás dominálta.) Az ötévenkénti váltásban új elnököt választó kulturális egyesület legújabb elnöke, aki mindkét elődjének tevékenységét ismerte és gyakorolta, ezzel a 2018. évi indítással, a város történetének kezdeti időszak óta jelen lévő irodalmi élet felé nyitott. Vitathatatlan, hogy például, mind a mai napig élénk érdeklődés övezi és aktivitás jellemzi a Versbarátok klubjának és az Írisz Versszínpad Társulatának tevékenységét.

Nem volt kérdés, hogy ez utóbbi társulat két kiválósága, Bardocz Éva és Kollárné Jánoki Anna Kozma Erzsébettel közösen, egymást váltva, adták elő csurdu Balogh Márta „Szilánkok” kötetének gyöngyszemeit, február 19-én, hétfői napon, az irodalom iránt fokozottan érdeklődők, köztük a szerző barátai részére. Szem nem maradt szárazon a szép emlékek szívből feltörő fájdalma, avagy megható érzése nyomán. S ha valami még tovább fokozhatta a könyvbemutató meghitt hangulatát, az a székekre elhelyezett, rövidke „Szilánkok”, gondolatszilánkok, amelyek rendesen célba találtak. Ismét mondhatnám, hogy minő véletlenül, avagy nem véletlenül. A vállalkozó szelleműek őszinte vallomását indították el a gondolatébresztő, nyomtatott sorok, amiket hatásuknál fogva „memória-kártyák”-nak is nevezhetek. Így fordulhatott elő, hogy Szántó Zsuzsi szép emlékét is megidéztük...


 

E fenti sorokat Balogh Márta Szilánkok című kötetének bemutatóján részt vevő, egyik irodalmi mecénás jegyezte le a kétezer tizennyolcas esztendő február havának Jégtörő Mátyás napjának másnap reggelén, amikor kemény fagyokkal megérkezett a tél…