A lovasíjász

„Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ö az arca mögött van. Láthatatlan.” (Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember)

Hogyan él egy olyan ember, aki tizenöt hektáron gazdálkodik, íjakat gyárt, íjversenyekre jár, nemzetközi

hírre tett szert, tanítja azt a gondolkodást, ami benne megérlelődött, valamint azt az életmódot, ahogyan maga is él.

Mint lovasíjász úgy tanít, ami az ő habitusának megfelel, hogy mit tanít, az már más kérdés.

Kassai Lajosról megtudjuk, hogy az édesanyja esti meseként elolvasta neki Gárdonyi Géza regényét, mégpedig: A láthatatlan embert. Tizenötévesen munkásszállóra került, és akkoriban mindig éhes volt, mert csak ebédet kaptak, a többit meg kellett szerezni. Miért maradt nagy élmény a vadkacsavadászat? Az egyik társával elkötötték a halőr csónakját, izgatottan áteveztek a túlsó partra, ahol sok kacsa élt.  Olyan erősen vert a szívük, hogy attól féltek, hogy a kacsák a nagy szívzörejektől megijednek, felszállnak és elrepülnek. Majd "döccent " a csónak, rácsúsztak a partra. Mintha az életüket kellett volna védeni, teljesen kivetkőztek magukból, szinte vadak módjára pusztították a kacsákat. "Az életben maradt vadkacsák vádló tekintetét sohasem tudja elfelejteni." Egyetlen kacsát sem vittek el. Szégyenkezve távoztak a halastóról, a vízpartról. A két ember, aki elindult, már nem ugyanaz volt, amikor visszatért. Ezután mindig fontos lett a természet védelme, az élőlények szeretete, mégpedig a feltétel nélküli szeretet. Szeretem akkor is, ha felöklel…

"Megcsináltam az első íjat, és mások is mondták: csinálj ilyet nekem is! Modern íjat akartam…A Mezőgépnél voltam fejlesztő, de a lelkem másfelé vitt. Egy ideig munka után hódolhattam a természet szeretetének, a szellemi és az erőnléti életem megalapozásának. Élhettem az íjkészítésnek, ami sajnos sehogy sem akart olyan lenni, mint ahogy én azt elképzeltem, használhatatlan volt. Kiléptem a munkahelyemről. Mindegy, hogy mibe pusztulok bele. Abba, hogy nem tehetem azt, amit szeretek, vagy abba, hogy nem tudok megélni abból, amit szeretek. Fordult a kocka, vállalkozó lettem. A sors hozta az íjkészítést, nem volt szándékomban. Az igaz, hogy A láthatatlan ember története nyomán, amit anya olvasott meseként, megszülettek, újra éltek bennem az ősképek, megőrződtek…"

Kassai Lajosnak erős küldetéstudata van. Magyarságát hun eredetűnek érzi. A mongolok a hunokat tartják őseiknek, és úgy tudják, hogy a magyarokkal rokonok. A magyarok mit tudnak? A finn-ugor rokonságot veszik alapul. A mongol tudós arról beszél, hogy milyen leletek maradtak fenn a hunokról, látunk múzeumi tárgyakat, és olyan helyeket, ahol a hun kultúrát népszerűsítik. A kínaiak megépítették a Nagy Falat a hunok ellen, mégis szeretnék a világörökség részeként elfogadtatni az ötödik században épült Fehérvárt, ami a hunok városa volt, és ebben a kultúrában a legnagyobb és a legszebb hun „hagyomány”, örökség. Hogy lehet városa a hunoknak, hiszen pásztorkodó, halászó-vadászó, harcos nép volt? Nekik is voltak mestereik, akik többek között az íjat, nyilat is készítették, meg a többi kézműves tárgyat és egyebet. Elhangzott egy olyan vélekedés, hogy sokkal több hun lelet van, csak azokat vagy germánnak, vagy gótnak, vagy másoknak nevezik meg. Vannak tudósok, akik történészek, és szenvedélyesen kutatják, hogy mi is az igazság a hunokkal kapcsolatban. A magyar tudósok elvetik ezt a feltételezést… 

Nem könnyű hozzájutni a lovasíjász módszerhez. Évekbe telhet a felkészülés ideje és munkája egy arra alkalmas tanyán, ahol a jelentkezők együtt élnek a természettel, az önkiszolgálók és önállók, megteremtik a szükségleteiket, megtanulják közben a rendet, a fegyelmet, a csapatmunkában gyakorolják mindazt, ami fontos lehet az életben. Ahogyan munkálkodnak és viselkednek, az alapján választják ki őket a lovasíjászatra.

Sok vita folyik arról, hogy hogyan neveljünk, hagyjunk teret az individuumnak, hogy ne kösse gúzsba a közösségi nevelés sokféle szabálya, vagy éppen az ellenkezőjét tegyük, azért, hogy a közösség is élni tudjon. Mindkét formára szükség van, mégpedig fele-fele arányban.

A versenyek, bemutatók rendezvények ugyanúgy, mint szervezett tábor is. A gyerekeknek szervezett táborba visszatérően ugyanazok a gyerekek kapnak helyet.

Kassai Lajos lovasíjász kapcsolatot tart fenn egy kanadai indián rezervátumban működő, Borsos Róbert törzsfőnök vezette lovasíjász csapattal, valamint egy Felvidéken működő lovasíjász családdal és csapatával. A versenyzés nem ritka a csapatok között. Természetesen a nagy lovasíjász verseny a világbajnokság, amelyből részletket láthatunk a filmben, és Kassai Lajos nyerte meg, ő a világbajnok. Amit ő tesz a lovasíjász harcművészet szellemének és gyakorlatának érdekében méltán példa értékű.

 

Kassai Lajos féle lovasíjász módszer 2013 novembere óta hungarikum.

 

A lovasíjász – magyar dokumentumfilm, 115 perc, 2015

 „A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett - csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik.
Mindezekről számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában. Hasonló témával foglakozó könyve már több kiadást megért, több nyelvre lefordították. Kínában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban. Ha Hollywood olyan szuper produkciót forgat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a sztárokat, mint a legutóbb Kínában forgatott filmben, Matt Damon-nak.” (NET)

"Valahonnan jövünk… kontinuitás… kultúránk… A hunok nyomán, a táltos hitben az ég küldötte: a sólyom."

„Tisztelem az életet, a természetet. Azt követem, amit az ősök követtek… Lovasíjászkodom, de a lovak életüknek nagyobbik részét úgy élik meg, ahogy a természetben élnek, legelnek, füvet esznek. Állatok vesznek körül…”

"Képzeljük el, hogy fenyők vagyunk, érezzük a fenyőgyanta illatát! A „havas ág” lelki képét látjuk magunk előtt, mégpedig azt, amikor a hó súlya alatt meghajlik, megszabadul a terhétől, és visszahajlik, gyengén csapódik a helyére? – Mikor kell használni a „havas ág” lelki képét? Oldáskor, amikor az íjat elengedjük."

„Az üzlet lelki alapját is a harcművészetből vettem. Ez a gondolkodás alkalmassá tesz a vezetés betöltésére.”

 

Szereplők: Dr. Obrusánszky Borbála

Kassai Lajos

 

RENDEZŐ:Kaszás Géza

OPERATŐR:Tiszeker Dániel Pataki Ádám Dorcsák Gábor Harlon Sjamsudd

·         ZENE:Gulya Róbert

·         PRODUCER:Kaszás Géza

·         HANGMÉRNÖK:Major Csaba

·         VÁGÓ:Mészáros Attila

Hungarikum

Kassai Lajos - féle lovasíjász módszer 2013 novembere óta hungarikum.

-

csurdu - Balogh Márta

Teremtés

Miből fakad a teremtés? Szeretetből.

-

csurdu - Balogh Márta