Létezik egy ország

Ponori Thewrewk Aurél eszperantó verse magyarul

Létezik egy ország

Létezik egy messzi ismeretlen ország,

ott nem hangzik gyermekzsivaly,

a gördülő kerék ott nem  csap zajt

a márványosan sima pormentes útján.

 

Ott nincs bűntett, s börtönajtó,

csak nyugalom és engedelmes törzsek,

fehér asszonyok, tiszta érzések,

a teljességben szelídülnek a csókok.

 

És a munka az évezredekben

a jó erkölcs szerint folyik szüntelen.

Elbűvöl a fület vonzó lágy zümmögés,

a naplemente után jólesik a pihenés.

 

A márványos úton ne menjünk oda,

a távoli ország áldatlan csakugyan.

 

 

Auxrel Ponori Thewrewk: Ekzistas lando

Ekzistas lando fora, nekonata.

Ne sonas tie infanaj kriadoj,

ne bruas tie rulantaj radoj

sur la senpolva voj' marmore glata.

 

Ne estas tie kim', prizonopordo,

trankvilo nur kaj obeemaj gentoj,

blankaj virinoj, senmakulaj sentoj,

la kiso mildas en kompleta ordo.

 

 Kaj dum miloj da jaroj la labor'

 sencxese fluas laux la bona mor'.

 Ravigas milda zum', orel-altiro,

 ekdormas oni tuj post sunsubiro.

 

 Ne iru tien sur la voj' marmora:

 ja estas malbenita lando fora.