A királyi ház titkai

A királyi ház titkai: Dong Yi egy segéd boncmester lánya, egy közemberé, akinek titkos küldetése a Penge Szövetség vezéri tiszte. A kislány eleven eszű, élénkebb, temperamentumosabb gyerek a többinél, nagy szíve van, ez kitűnik akkor is, amikor

a gyermeksportban a csapat minden tagjának megszerezte a süteményt, sőt az apjának, és a két „testvérének” is. Természetesen viselkedik, mint a legtöbb gyermek, aki jól érzi magát a bőrében, a helyzetében. Szeretik. Dong Yi kíváncsi, gyors felfogású, eleven gyermek, minden érdekli, szívesen vesz részt mindenféle ügyességi vetélkedésben, hiszen gyorsabb, szemfülesebb az ellenfeleinél. Megfontoltan, körültekintően végzi el a feladatait. Olyan aurája, olyan kisugárzása van, hogy a nagy bölcs azt mondja róla, hogy bármilyen nehéz is a sorsa, minden akadályt legyőz, csillag lesz az emberek között. Szolgák, közemberek között él, szegény emberek között, egyszerű a ruházata. Sírva mondja apjának, aki megdorgálja engedetlenségéért, hogy „életében, legalább egyszer szeretne selyem ruhát felvenni”. A jó szerencse mellé áll, és köszöntő leány lehet egy ünnepségen, és a selyemruha az övé maradhat. Mondhatnám azt is, hogy ez a fordulópont az ő életében. Eddig, ha szegényesen is, de gondtalan életet élt kilenc éves koráig, de apját és testvérét tőrbe csalták, elfogták, és hamis vád alapján elítélték. A vezér nem tudta bizonyítani ártatlanságát, elveszítette befolyásos támogatóját is, aki nem hitt neki. Kiszabadította őt a serege, de a túlerővel szemben semmi esélyük sem volt a győzelemre, mindenki elesett a csatatéren. Dong Yi-nak is menekülnie kellett, mégpedig a testvérének a barátnője menti meg őt a haláltól. Szolgáló lesz a palotához tartozó zeneakadémiánál. Mosolygós, ügyes gyermek, mindenki szereti, kiszolgálja a zenészeket. A szülői házban megtanulta a gyógyfüvek nevét, olvasni is tudott két nyelven, a koreai mellett, kínait is ismerte. Különösen két zenésznek lett a kedvence, szinte nélkülözhetetlenné vált. A két elválaszthatatlan zenész és ő jól megértették egymást, még akkor is, ha időnként minden a feje tetején áll körülöttük, ügyefogyottnak hatottak, nevetséges helyzetek adódtak. Dong Yi találkozik egy udvarhölggyel, akit sosem tud elfelejteni. Múlnak az évek szemrevaló, szép nagylánnyá fejlődik.

Pártfogókra talál. Az álruhás király, aki bíróként jár-kel a városban, összetalálkozik a lánnyal, egy nagyon veszélyes helyzetben, mégpedig halálos veszedelemben. A lány képes megoldani a helyzetet. Ezután is többször töltenek együtt egy-egy órát. Bebizonyítja, hogy nemcsak parancsra, hanem utasítás nélkül is képes ügyesen megoldani feladatokat, megbízható. Nem árulta el a megbízóját, felvállalva a súlyos büntetést, a halált is. Megmenti a királyi ágyas, de maga kerül kelepcébe. Ez az udvarhölgy, királyi ágyas sem volt nemesi származású, közemberként jutott erre a magas rangra. Dong Yi nyomoz, bebizonyítja a királyi ágyas ártatlanságát. Udvarhölgy lesz, mégpedig egy fontos társaság tagja, de nem akarják befogadni őt. A palota nőtagjai három nő köré csoportosulnak, mégpedig az anyakirálynő, a királyné és a királyi ágyas köré. Az új udvarhölgyet alacsony származása miatt sem fogadják szívesen, meg azért sem, mert a párfogói között rivalizálás folyik a hatalomért. Dong Yi-t olyan helyzetbe kényszerítik, ami ellen a lány fellázad, és kiharcolja magának a bizonyítási lehetőséget. Az álruhás király segít neki felkészülni a vizsgájára, és dicséretesen megfelel. Körülötte egyre bonyolódik az élet. Gyermekként is meg akarta érteni mindazt, ami rejtélyes volt, most is kutatott a dolgok után. A király mit sem tud a nők között dúló háborúról? Érzi a feszültséget, de nem szólhat bele a „belső kör”, a nők birodalmának ügyeibe. Az anyakirálynő halála elindítja a lavinát a királyi házban. A mérgezést a királynéra fogják, és megfosztják a trónjától, száműzik a palotából. Habár Dong Yi az egyik királyi ágyas lesz, mégis újra veszélybe kerül. A királyi ágyasból lett királyné, akiben erős hatalomvágy él, féltékenységében ádáz ellensége lesz. Dong Yi –t a király távollétében meg akarják gyilkolni, menekülés közben megsebesül. Hosszú időre eltűnik a palotából. A király nem hisz a rágalmazóknak, biztos abban, hogy Dong Yi ártatlan. Azt reméli, hogy a lány még mindig él, és keresteti, mégpedig a felmentett csendőrparancsnokkal és a lány bátyjával. Jó a király megérzése, a lány tényleg él távol tőle, egy faluban. Megmentette őt egy hivatalnok, meggyógyíttatta, és szolgájává tette. Dong Yi összebarátkozott a házuk új lakójával. A palotából egy olyan nagyúr érkezik a faluba, aki nemcsak Dong Yi halálos ellensége, hanem az új idegen lakóé is, akivel barátságot kötött. Kiderül, hogy hazaárulásban sántikál a nagyúr, és ezt akadályozzák meg. ők ketten, de menekülniük kell. Megint az a hölgy veszi pártfogásba, segít neki, aki Dong Yi-t még gyermekként elvitte a palotába, és beajánlotta a zenészakadémiának szolgának. Most már felnőtt hölgy, tapasztaltabb lett, de mindenképpen a király közelébe szeretne jutni. Eddig sem volt veszélytelen az élete, most még inkább veszélybe kerül. Ennek ellenére, visszakerül a király környezetébe, aki végtelenül boldog, visszahelyezi őt a Számvevőszék csapatába. Dong Yi bebizonyítja a trónfosztott királyné ártatlanságát és a királyné visszakerül a pozíciójába. A hataloméhes hölgy pedig elveszíti a király kegyét. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnik az ellenségeskedés, hiszen még mindig nagy a befolyása a trónjától megfosztott királyi ágyasnak. Dong Yi hiába próbálja őt jobb belátásra bírni, nem nyugszik. Arra hivatkozik, hogy mindent a koronaherceg, a fia érdekében tesz. Eléri, hogy Dong Yi megint elkerül a palotából, de a király nem tudja elfelejteni őt, ráadásul a fiára is nagyon vágyik, akit Dong Yi szült neki. Az álruhás király összeismerkedik a saját fiával, utána rendszeresen találkozik vele, de a koronaherceget sem hanyagolja el. A sors Dong Yi oldalára áll, a merénylet ellene, csak arra volt jó, hogy a király törvénnyel védje meg a szerelmét és a fiát, visszaviszi őket a palotába. Az ármánykodás nem maradt abba. A királyné egészsége felmondta a szolgálatot, meghalt. Dong Yi nem akart királyné lenni, arra vágyott, hogy a koronaherceg és a saját herceg fia megértsék egymást továbbra is. Lelepleződött az árulás is, amit a kegyvesztett hölgy és a bátyja követett el. A büntetés nem marad el, halállal lakolnak, Új királyné kerül a palotába, de a kezdeti ellenséges magatartása feloldódik, és Dong Yi mellé áll akkor, amikor a miniszterhelyettes zendülést szít a palotában. A koronaherceg megmenekül, lassan helyreáll a béke.

Dong Yi a királynénak adja a fiát, hogy ő nevelje fel, hiszen a királyné indítványozza az örökbefogadást, és ő lesz a kis herceg nevelőanyja.  

Elhagyja a palotát. A saját házát megnyitja a panaszosoknak, a szegényeknek, segít az ügyintézésben…

Dong Yi-t a király is segíti abban, hogy a munkája eredményes legyen. Mindketten tisztában vannak azzal, hogy olyan erős kötelék fűzi őket egymáshoz, ami megmarad örökké, legalábbis addig, amíg élnek.

–Dong Yi sosem azzal foglalkozott, hogy nehéz az élete, hanem belevágott a dologba, vitték az érzelmek, addig kutatott, amíg rá nem talált arra, amit keresett. Senkire sem tudott haragudni? De igen, tudott haragudni, mégpedig a cselszövőkre, a hatalmaskodókra,  a gonoszokra... Érdekes, hogy a nők nem jelentettek neki ellenfelet, megbocsátott nekik. A férfiak közül azonban volt jónéhány olyan ember, aki arra használta a hatalmát, hogy másoknak ártson, vermet ásson, őket leiskolázta… Mindig ráérzett arra, hogy mit kell tennie, átlátott az embereken is.

Mint a mesében: Dong Yi a szépsége mellett zseni is volt, aki találkozott a szintén zseni királlyal, és a gyermekük is örökölte az ő különleges képességüket, igazságos királya lett az országnak.

 

/Dong Yi/ Jewel in the Crown/

magyarul beszélő, dél-koreai drámasorozat, 63 perc, 2010

 

A történet Szuk-dzsong király uralkodásának 7. évében, 1681-ben kezdődik, amikor az alacsony sorban élő boncsegéd okos és szép lánya, Dong-i egy holttestet talál. A halott egy magas rangú úr, nem egyedüli áldozata a királyi udvarban történő intrikáknak. A különböző érdekszövetségek szinte nyíltan csapnak össze a hatalomért, félrevezetve a királyt, és becsületes tanácsadóit. A szegényeket egyedül a Penge Szövetség védelmezi, amelyet - az ármánykodásoknak köszönhetően - bűnbakként kezelnek a hatalmaskodók. Így Dong-i hamarosan elveszti családját, de nem feledkezik meg édesapjának tett utolsó ígéretéről, és kideríti az igazságot, tisztára mossa édesapja és testvére nevét. Mindeközben felnőtt hölgyként szépségének és eszének köszönhetően képes a legnagyobb magasságokba emelkedni a királyi udvarban, ahol a mindennapos hatalmi harcok nemcsak izgalmassá, de olykor veszélyessé is teszik az életet.
Izgalmas, cselekményes, fordulatos és rendkívül látványos kosztümös sorozat, melyben a királyi család nő tagjainak életét is részletesebben megismerhetjük." (NET)

RENDEZŐ: Sang-hyub Kim Lee Byung Hoon

Szereplők Dong-i Hyo-ju Han

Szuk-dzsong király Jin-hi Ji

In Hjon királyné Ha-sun Pak

Dzsang Ok-dzsong So-yeon Lee

Csa Dzsun-szu  Soo-bin Bae

Nah Seong-gyoon Maeng Sang-hoon Kim So-i

Dong Yi szolgáló

A zeneakadémia is a palotához tartozik. Nem véletlenül mondta Dzsang úrnő: „csak nem  fog szerelembe esni a király a saját szolgálójába, aki már hat éve szolgál neki”!

-

csurdu - Balogh Márta

Dong Yi

Míg Agatha Christie csak fantáziált, krimiket írt, alkotott, addig Dong Yi nemcsak képzelte a gyilkosságokat, hanem a valóságban is szembe került a bűntényekkel, mégis nyomozott, vállalta a veszélyt. 

-

csurdu - Balogh Márta

Királyi szerelem

Ha egy király szerelmes, még a "trónvesztés" sem akadályozhatja meg abban, hogy megélhesse ezt a legnemesebb érzelmi élményt.

-

csurdu - Balogh Márta

Dong Yi csal

Egy helyzet: Dong Yi-t üldözik. A lány tudja, hogy a cipője látszik a távolból, ezért ott hagyta a lábas fal mögött, ő pedig illa berek, nádak, erek, eltűnt, mint a kámfor, elszökött az üldözői elől. Csak a cipőjét találták meg. 

-

csurdu - Balogh Márta

Filmsorozat

A filmsorozat 60 részes, Két nap alatt 28 részt néztem meg, de utána már nem voltam képes ekkora teljesítményre… Ma este néztem meg a 60, részt. Dong Yi királyné is lehetett volna, ha az akar lenni.  Ő egy olyan "mesehős", aki sok próbát kiáll, nem csak hármat

-

csurdu - Balogh Márta