Halottak napja

Csurdu: Halottak napja  

Szólít a csend harangja, halottak napja van.

És anyám, apám lelke megérint gyakorta. 

Bejárom lelki utamat, síri csend van, 

Az én szeretteim szívemben lakoznak.

 

Az életben is, a halálban is osztozunk.

Az élet a halállal együtt jár - meghalunk.

Ha el tudjuk fogadni, ha nem - van temető, 

Az életünk nyers valósága -   a temető. 

 

Szólít a csend harangja, halottak napja van,

És díszben a temető, ünnepre öltözött.

Színek, fények, virágok, csillagok, gyertyaláng, 

Mutatják magukat, nyugalmat lehelnek ránk.

(A fénytől megszelídül az est, emlékezünk.)

 

"November 2-án, halottak napján a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról, de különösképpen "a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről". Az egyház "a feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga módján tesz eleget". Az egyház kezdettől imádkozik az elhunytakért." (NET) 

Szent Mihály

"Ki az a Szent Mihály? A holtak védőszentje. Ő egyike a hét arkangyalnak, a mennyország seregek fejedelme. Jelképe egy kard, amivel minden gonoszt legyőz. Ő a legnagyobb az angyalok közül. Akkor kezdett harcolni Lucifer ellen, amikor az meg akarta akadályozni az ember teremtését, és Ő volt az, aki heves vitába szállt a Sátánnal Mózes holttestéért, meg is vívott vele. Az Egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója, aki a világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából.

A Mihály (Michael) név azt jelenti: ‚Kicsoda olyan, mint Isten?’
Mihálynak sok csodás erőt tulajdonítanak. Dániel tanúsága szerint “ő serken föl majd az Antikrisztus napjaiban, és ő védelmezi, oltalmazza a kiválasztottakat (Dán 12,1). Ő harcolt a sárkánnyal és angyalaival, s az égből levetve nagy győzelmet aratott rajtuk. Ő vitatkozott az ördöggel Mózes testéről, mert az elő akarta adni a testet, hogy Isten gyanánt imádják a zsidók. Ő veszi át a holtak lelkét, és az örvendezés paradicsomába vezeti őket. Hajdan a zsinagóga fejedelme volt; ma az Úr az Egyház fejedelmének állította. Mint mondják, ő sújtotta csapásokkal az egyiptomiakat, ő választotta szét a Vörös-tengert, ő vezette a népet a pusztában, és ő vezette be őket az Ígéret Földjére. A szent angyalok seregében ő Krisztus zászlótartója; az Úr parancsára majd ő öli meg az Olajfák hegyén az Antikrisztust. Mihály arkangyal szavára támadnak fel a halottak, s ő mutatja meg az Ítélet Napján a keresztet, a szögeket, a lándzsát és a töviskoronát.” (NET)

 

-

csurdu - Balogh Márta