Guy de Maupassant: Gömböc, gondolatok

  Lehet valakinek akármilyen társadalmi rangja, de mit ér az, ha emberként a nyomába sem ér annak, akit megvet.

Guy de Maupassant (1850-1893) Gömböc című novellája a NET-ről letölthető, de a könyvtárból is kikölcsönözhető. 

Könyv alakban mindig kellemesebb olvasni egy szöveget. Miért éppen ezt a novellát ajánlom?

Olyan élményben lesz része, amely ritkán adatik meg. Az is igaz, hogy a novella hosszú, 47 oldal, talán a könyvben rövidebb, mivel más a betűnagyság és a szövegszerkesztés.

„A poroszok által megszállt Franciaországban egy postakocsi utasai igyekeznek céljuk felé. Köztük van Gömböc, a mindenki által megvetett prostituált is. A dölyfös társaságnak azonban hamarosan szüksége lesz a lány segítségére.” (NET)

„Az értékek viszonylagossága, Maupassant – Gömböc: A történet a Francia-porosz háború idején zajlik. Pár napra rá, hogy Rouen városán végigvonultak a levert francia csapatok, megérkezik a német katonaság és porosz emberek szállják meg a várost. Minden házba kerül legalább egy porosz tiszt vagy katona, kiket a családok muszáj, elszállásoljanak. Rouen polgárai nem vakmerősködtek, illedelmesek, udvariasok voltak az idegenekkel, otthon szívesen elcsevegtek, vendégszeretőek voltak, csak nyilvánosan volt tilos bizalmaskodni. Egyik-másik kereskedőnek nagy érdekeltsége volt a franciák által megszállott La Havre-ban,  így el akartak jutni oda. 10 résztvevő jelentkezett egy hajnalban induló postakocsira. A kocsiban három nemes házaspár utazott, akik a vagyonos, derűs és erős társadalmat képviselték, a becsületes és megállapodott embereket, akiknek Vallásuk és Elvük van. Velük utazott még két apáca, a közismert Cornude és egy a korai elhízása miatt Gömböcnek csúfolt nő. – Az egész történet végig Gömböc körül forog, utazásuk során megfigyelhetjük, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a többiek. Első ízben megvetik, a tisztességes asszonyok suttognak róla, utcai lánynak, közbotrány okozójának nevezik. Ők, mint a törvényes szerelem megtestesítői lenézik a szabad szerelmet. Senki sem szól hozzá Gömböchöz, levegőnek tekintik, mintha nem is lenne ott. – Nehezen haladnak a nagy havazás miatt, induláskor azt remélték, hogy ebédre Totesban lesznek, de délben még félúton sem jártak. Nem hoztak magukkal élelmet, így mindenki éhezett. Egyik pillanatban Gömböc elővett egy nagy kosár elemózsiát, amit felpakolt az útra. Ahogy meglátták az éhező utasok egyből mindenki eltekintett Gömböc kinézetétől, múltjától, beszélgetésbe elegyedtek vele, Gömböc mindenkit megkínált, így senki sem maradt éhesen, szép lassan jóízűen felfalták a kosár teljes tartalmát. Az étkezés közben Gömböc elmesélte történetét, miszerint nem bírt magával, miután beszállásoltak néhány poroszt hozzájuk mindjárt az elsőt nyakon ragadta, meg akarta fojtani, ezért kell elutazzon. A lányt mindenki ünnepelte, nagyot nőtt az útitársai szemében, akik nem mertek volna kezet emelni a poroszokra. Ahogy a kosár kiürült a beszélgetés alább hagyott, mindenki elcsendesült. – Nagy késedelmek árán estére megérkeznek Totesba, ahol vacsoráztak egy jót. Másnap nem tudtak tovább menni, mert a tiszt nem engedte. Mint kiderült, a tiszt magáévá akarja tenni Gömböcöt, de ő ezt visszautasította, Az utazó társaság értetlenkedik, és egyből szegény lány ellen fordul, mert miatta nem tudnak tovább menni. Szidják, kibeszélik, csúfolják, miszerint igazán megtehetné, eddig is csinált már ilyent, de legalább most egy tiszttel hálna. Gömböc újra kiközösítve, kiszorítva érzi magát, ami elszomorítja. – 

 

Egy idő után a társaság rájön, hogy amíg Gömböc nem teszi meg, amire a tiszt kéri, nem fognak tudni tovább

menni. Ekkor tervet eszelnek ki, újra a szerencsétlen lány kedvében próbálnak járni, hízelegnek,

nyájasan beszélgetnek vele, meg akarják szerezni a bizalmát. A következő vacsora alkalmával mindent

bevetnek, régi mítoszokat beszélnek el, amelyekben hősies nők a hódítókat megállították, testükből csatatért

csináltak, hatalmi eszközt, fegyvert. Az apácák elmesélnek különböző bibliai történeteket, elbeszélték, hogy az

Egyház könnyen megbocsátja azokat a botlásokat, amik Isten dicsőségére vagy felebarátaink jóvoltáért

történtek, és hogy "A cél szentesíti az eszközöket." Minden témát körbejártak, utána elmentek aludni. Másnap

a gróf még külön elbeszélgetett Gömböccel, hogy jobb belátásra térítse. Végül Gömböc belement a tiszt

ajánlatába, hogy útitársai kedvére tegyen. Ezt a társaság nagy megkönnyebbüléssel fogadta, és a vacsoránál

máris elkezdték csúfolni őt, amiért lefekszik a porosz tisztel. –

Másnap a postakocsi már ott állt, tovább mehettek. Gömböcöt teljesen lenézték és kiszorították tettéért, úgy tekintettek rá, mintha ragályt hozott volna

a szoknyáiban.  Visszakanyarodik a történet a kocsikázás kezdeténél található étkezéshez, csak most mindenki hozott élelmet, kivéve Gömböc,

mivel ő elfelejtette a nagy reggeli sietésben. Senki nem kínálja meg, és az őt ért események súlya alatt akarata ellenére sírni kezd, és az utasok végig

tudomást sem vettek róla." (NET)

Maupassant: Gömböc című novella bevezetésében megismerjük a fennálló helyzetet Franciaországban és a postakocsin utazó szereplőket.

Szinte keretes történet, hiszen a történet utazás, a postakocsiban az evéssel indul, Gömböccel, ez a bonyodalom kezdete, és a megoldás is az evés, Gömböc nélkül. Fordulópont a postakocsi Gömböc miatt áll, nem megy tovább. Csúcspont Gömböc feláldozza magát a többiekért, hogy az utazás folytatódhasson.  

Kik utaznak együtt? Franciák, honfitársak. Kinézik maguk közül Gömböcöt, a kurtizánt. Csak akkor veszik észre, amikor előveszi az elemózsiás kosarát és a szépen szervírozott kocsonya, húsok, gyümölcs és italok megindítják az érdeklődésüket, és lehetőség van arra, hogy esetleg ők is kapjanak belőle. Egyszerre fontos lesz a lány, hiszen osztozkodik velük. Segít nekik. Miután jóllaktak, már elalszik az érdeklődés. Egy ellenséges porosz csapat megállítja a postakocsit. Megint Gömböcön múlik, hogy mit tesz. Nem akar a porosz tiszt rendelkezésére állni. Újra az érdeklődés középpontjába kerül. Mindenki azon munkálkodik, hogy meggyőzze őt arról, hogy hazafias tett, lefeküdni egy porosz tiszttel, hogy az utazást tovább folytathassák. Már másodszorra van szükségük rá. Megint segít nekik. Miután a lány feláldozza magát, megint semmibe veszik, sőt gúnyolják. Hagyják éhezni, holott ő mindenét odaadta nekik. – Vajon képesek lettünk volna ilyesmit elviselni? – Lehet valakinek akármilyen társadalmi rangja, de mit ér az, ha emberként nyomába sem ér annak, akit megvet.

A novella 1880-ban íródott.

 

 

 

Értesítés

A Facebook "kizárt" engem a saját fiókomból, vírusok miatt, amelyeket már „levadásztak”.  A segítséget köszönöm Editnek és Juditnak. Nem tudom, hogy mikor tudok újra belépni. Jelezni fogom, amikor sikerül újra használnom a Facebook-ot. Addig is, a napi írásaim  láthatók a  csurdu.hu  honlapomon, mint eddig is.

(A vírusok április 7-én szinte kivirágoztak az oldalamon. Csomagok jöttek, nemcsak a hírfolyamban, nemcsak az idősoromra, hanem  a maszek, a magán üzenetek között is kaptam egy videóvírust, a rózsaszín blúzos fényképemmel...)

Bárkivel megtörténhet, hogy leáll a munkája, mert egy idétlen vírusember játszadozik, vírusokat gyárt és küldözget,  éppen annak, aki a keze ügyébe kerül.

 

Üdvözlettel: 

-

csurdu - Balogh Márta

Maupassant (1850-1893) Gustave Flaubert (1821-1880)"tanítványa"

"Flaubert-nél ismerkedett meg többek között Zolával (1840-1902) és Turgenyevvel (1818-1883) is. Első sikerét a Gömböc című elbeszélés hozta, amely a Médani esték (1880) című, hat író, köztük Zola egy-egy művét tartalmazó antológiában jelent meg, s melyet maga Flaubert is mesterműnek nevezett.

Elismert napilapokban és magazinokban (Le Figaro, Gil Blas, Le Gaulois, L'Écho de Paris) publikált rövidebb írásokat, elbeszéléseket. Első novelláskötete, a Tellier-ház 1881-ben jelent meg, két év alatt tizenkét kiadást ért meg, ennek bevételeiből építtetett egy házat Étretat-ban, ahol később barátaival a nyarakat töltötték. Első regénye, az Egy asszony élete (Une vie) 1883-ban jelent meg, Tolsztoj értékelése szerint a francia szépirodalom legnagyobb műve A nyomorultak óta.

Maupassant (1880-1890) a tíz év alatt: hat regényt, közel 300 elbeszélést, néhány útleírást és egy verseskötetet írt. Néhány éves betegeskedés után, negyvenhárom évesen, elmegyógyintézetben hunyt el."  (NET)

-

csurdu - Balogh Márta

Guy de Maupassant: Gömböc (novelláról)

Az író érzékletesen leírja. hogy bármelyik hölgy szívesen hált volna a fiatal, porosz tiszttel, csak éppen annak nem fűlik rá a foga, akit ez a „nagy tisztesség” ért, mégpedig Gömböc az, el is utasítja az úriembert. Csak nagy rábeszélés után hajlandó beadni a derekát. A nők egytől egyig irigykednek rá, mégis kigúnyolják, áldozatos tette után.

-

csurdu - Balogh Márta