Gondolatok

Még meddig újul meg a természet? Ha a nyár őszre vált, őszül. Hűvösödik. Több ruhát öltünk. Avar zizeg-ropog a lábam alatt, megszokott zaj. Köd szitál, a földig érő felhő gyanánt. Kókadtan csüng a falevél,

még kapaszkodik, de ereje már fogytán, ez érződik. – Nem maradhat el az indián nyár, a vénasszonyok nyara sem.