Gondolatok

Még lépegetek, még jár a kezem. Testem gúzsba kötve, de szárnyal, él a lelkem. Lesz még? Mi lesz még? Ellentmondanak a szavak és tények. Ne hagyd, hogy elvegye bárki is a kedved, bízz a szellemedben, a kiművelt főben! Sokszor

kérdezitek, hol vagyok, hogy vagyok? Egy városban élek, köztetek, értetek. Még itt vagyok, még nem mentem el.

Az Örömtánc a klubban mindig olyan élményt ad, ami újdonságot jelent. Példaként egy új táncot tanultunk, és gyakorlásként több zenére alkalmaztuk. Eddig egy zenére mindig ugyanazokat a lépéseket jártuk. – Aki táncol, az belefeledkezik, és nem jár semmi más az eszében.

Kik között élsz? Hogyan látsz? Mennyire ismered az embereket, akik körülvesznek, Egy-két ember mások kárára, rovására él, ezzel utat nyit a könnyű haszonszerzésnek, és a példa ragadós. A rossz tapasztalatok miatt egyre többen építenek falakat, hogy védjék magukat, és távolságot tartanak, kirekesztenek embereket. Ezzel is felbomlik az egészséges társadalmi egyensúly. Ami még nyugtalanítóbb, hogy a bűnözők alattomosak, tehetséges szélhámosok.

Aki engem ismer, bármire rákérdezhet, és csak azt hiszi el, amit tőlem hall, ebben biztos vagyok.

Számtalan kérdés merül fel bennünk. Vajon, mindegyikre megtaláljuk a legjobb választ? Ha jól gondolkodunk, akkor igen. Van mire-kire hallgatni, és van miket-kiket olvasni. Bármennyire különös, de Balzac ma is időszerű, még akkor is, ha változtak a társadalmi viszonyok. Még azt is mondhatom, hogy a magyar és világirodalomból bárkit említhetnék, akár Shakespeare-t, Moliere-t, Friedrich Schiller-t, Csokonai Vitéz Mihályt, Eötvös Józsefet, Jókai Mórt, Mikszáth Kálmánt, Kemény Zsigmondot, Ady Endrét, József Attilát, Móricz Zsigmondot, Szerb Antalt és még megannyi írót és költőt mondhatnék, aki a mai ember számára is a maradandó értékeket közvetíti.