Gondolatok

A líra felemeli a lelket a különös szférájába, míg a józan ész általában a megoldást adja.

„A józan ész, a legáltalánosabb értelemben vett gondolkodásbeli közösség közbeiktatásával

érthetik meg egymást az emberek a mindennapi érintkezésben.

- "Gondolkodásbeli közösség: a közös nyelv." -

Mivel a józan ész alapján számtalan elképzelésem van minden lehetséges eseményről. megérthetem és mérlegelhetem társaim magatartását, tetteit – ahogy ők is megértik az enyéimet. Így gondolhatom el, hogy a mindennapjaim világa másoknak is mindennapos világa, mi több, a társadalom valamennyi tagjának nagyjából közös világa. Így fogalmazódik meg világ- és emberismereti, erkölcsi, esztétikai stb. ítéleteimet – „az ember” kategóriája így telítődik érzékelhető tartalommal – arról, hogy mi illik, mi igaz, mi szép, mi a hálátlanság, mi a nagyravágyás stb. Mik ezek nemcsak számomra, hanem velem együtt mindenki számára? „Mindenki” örül vagy örülne annak, aminek én örülök; „mindenkinek” fáj vagy fájna, ami nekem, általában: „mindenkinek megvan a maga bánata, öröme”, „mindenki élni, boldogulni akar stb.” (Hernádi Miklós):

A szülők és nevelők feladata, hogy a gyerekek jól megtanulják az anyanyelvet. Sokat segít a meseolvasás és a szépirodalmi szövegek, a regény, a novella, az elbeszélések, a szösszenetek, a versek olvasása… Felnőtt korban pedig önszorgalomból olvasunk könyveket, tanulhatunk nyelveket, amellyel az anyanyelvünk is gazdagodhat. Ha lenne időnk!? Igaza van azoknak, akik ezt mondják. Mi a megoldás? Amire rászánjuk magunkat…

Egyszerű kérdés és egyszerű válasz… Miért nem tudta jól megoldani a feladatot? Nem készült fel rá.

Egy negyvenhárom éves nagymama halálba ment a négyéves unokájával, a vonat elé ugrott a gyerekkel. Nem akarom elhinni, hogy ilyen szörnyűség megtörténhet Magyarországon, a XXI. században. Mi a tragédia oka? A mama nem tudott a gyerektől megválni…