Gondolatok

Amiért megkínlódsz, aminek utánanézel, amire gondod van, mindig jobban emlékszel, mint arra, ami könnyen adódott?

2015. szeptember 1-től új helyesírási szabálykönyv van, használhatod… Könnyen beleesünk abba a hibába,

hogy  megyünk mások után... A könyv és az egyéb hiteles tájékoztatókat lehet használni. Mi a hiteles? Amiben még nem csalódtál.

Az unokahúgommal egyezek abban, hogy vizsga után is tudott beszélni a tételekről, talán jobban, mint a vizsgán, sőt vannak tételek, amelyek továbbra is érdekelték, kutató-tanuló szellemmel. - Vannak, akik teljesen lemerülnek, azért nem tudnak egy szót sem vizsga után, amikor kérdezik őket?

A buszon utaztam, hallgattam két érettségiző lányt, akik olyan szabatosan beszéltek a magyar tételekről, hogy szinte megmámorosodtam az örömtől. – Vannak még jól tanuló, eszes „gyerekek”, akik átadják egymásnak az információkat.