Gondolatok

Ha az ember képes ott boldog lenni, ahol van, az már a bölcsesség útja?

Goriot apó, a volt tésztagyári munkásból lett tésztagyáros vállalkozó életelve a lányai iránti szeretet. Két lányát egy grófhoz és egy báróhoz adta, ő maga pedig szegénységben élt egy pusztulófélben lévő panzióban. Goriot apó örült, ha láthatta őket, a lányait, ez éltette. A lányok csak akkor jöttek hozzá, ha pénz kellett nekik. Addig élt, amíg tudott adni  lányainak. Két jogász diák temettette el, akik ismerték őt. – Halálával megszűnt létezni, még az emléke sem maradt meg a grófné és a báróné lányában?

Tudjuk, hogy minden ember magából indul ki. – Aki nem tudja lekötni magát, semmi sem érdekli komolyan, az provokálja a többi embert, hogy vele foglalkozzanak?

Belekeveredhet az ember olyan helyzetbe, amelyből nehezen tud kilépni, pedig maga hozta létre.

Kárpáthy Zoltán, még fiatal ahhoz, hogy meghatározó döntéseket hozhasson, még akkor is, ha nagykorúsítja magát. Egyedül a kátyús úton nem is olyan könnyű járni. Ezt használják ki az ellenfelei, akik a Kárpáthy-birtokot meg akarják szerezni. Zoltán lemond minden vagyonáról, hogy egy pörre ne kerüljön sor, ne szennyezhessék be édesanyja szép emlékét. Lehet, hogy tapasztalat hiányzott a döntéseihez, de a szíve megsúgta neki, hogy mi a helyes. – Igaz, hogy a történetnek reális alapja van, mégis Jókai Mór mesés képzelete, elgondolása tette regényes élménnyé.

 

Balzac, Jókai

„Balzac (1799-1851) életműve szándékában is, megvalósításában is a legnagyobb méretű irodalmi alkotás, amit ember valaha is megpróbált. Az Emberi színjáték hömpölygő regényáradatát száznegyven műre tervezte, és több mint kilencven el is készült már, amikor írójuk alig ötvenegy éves korában meghalt. A regényeknek, elbeszéléseknek ez a zegzugos rendszere, amelyben mintegy kétezer alak él, nyüzsög, tolong, vágyódik sikerek és sikertelenségek között, úgy nőtt ki a romantikából, hogy alapja lett minden azóta való realista törekvésnek. Balzac előtt is akadtak már realista regények, de Balzac óta van realista regényirodalom.” (NET)

 

"JÓKAI Mórban korán felébredt az írói kedv. Kilencéves volt, amikor Tóth Lőrinc kinyomatta egyik versét a Társalkodóban. Első szárnypróbálgatását az ifjúkori kéziratok hosszú sora követte, de közülük csak a Zsidó fiú emelkedik ki. Ezt a történeti drámáját tizennyolc éves korában fejezte be Kecskeméten. (1843.)" – Szinte páratlanul gazdag életműve, nagy mesemondó tehetsége folytán, méltán kiemelkedett kortársai közül, örülhetett a saját korában is a népszerűségnek, elismerték, sokan olvasták őt. A kritikusok bírálták, az olvasók „imádták”. (1825-1904)

-

csurdu - Balogh Márta