Gondolatok

Lehet, hogy a külseje inkább szürke, prózai, de a lelkisége inkább színes, lírai.

Van, aki arra használja a tehetségét, hogy mások lehetőségét is megteremtse. Ez a lehetőség pedig az egyes ember

döntésétől függ. Ráhangolódik vagy elszalasztja a lehetőséget?

„Vagyok olyan szerencsés, hogy bepillanthatok az alkotásod folyamatába. A szikra nem mindig kap lángra, néha kell neki az idő, a megérés. A láng, bár kicsi, azért képes másokat is feltüzelni. Írásaidra a balladai tömörség és a befejező csattanó a jellemző. Alkotás, az Alkotás utcában, egy új városban ;) Ráéreztél a XXI. század műfajára, a webes írásokéra. Ma túl sokan kérik a figyelmünket, ezért csak rövid időre tudjuk megadni. A Szilánkok könyv értéke éppen ez, hogy rövid idő alatt is képes fontos gondolatokat, érzéseket átadni.” (T. B.)

A nagy esze eljuttatta a fiút a főiskolára, mégis könnyen vette a dolgokat. Nem értette meg, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók… Trauma érte. Rájött, hogy meg akar változni. Negyvenesen is alakítani-változtatni tudott az életmódján, és ehhez egy olyan folyamatot indított el, ami teljesen megváltoztatta őt is a korábbiakhoz képest. Kiszakadt a családi körből, elköltözött. Új ismerősökre talált, barátságok szövődtek. Társat talált. Megváltoztatta a szokásait, mozgékonyabb és tevékenyebb lett. Felkelés után tornázott. A munkaidő leteltével sietett haza. Megosztotta társával a háztartás feladatait. Törődött a környezetével, gondozta a virágokat. Beszélgetett a párjával. A számítógépet csak munkavégzésre, szellemi kontrollra használta egy-egy játékkal. Elvégezte a műszaki-szerelés férfias munkáit. Alkony idején sétát tett hol párosan, hol egymagában. Este még olvasott egy kicsit. Az étkezés szokásai maradtak régiben. pedig lehet, hogy jót tenne ebben is a változás. Nem születik meg könnyen az ember önállósága, nem ment egyik napról a másikra,  Saját tervet készített, mesterekkel, fiatalokkal, és egy olyan bázist alakított ki, teremtett meg, amely arra volt hivatva, hogy forrás legyen a szervezésben. Komolyan végig gondolta, nagyon akarta és a tehetsége is segítette. – Vajon, tényleg csak a trauma indíthatja meg az emberben azokat a lelki folyamatokat, amelyekkel jobban boldogulhat és képes megváltozni?

Zsibitől hallottam: A népszerű professzorok Budapesten, vonzották az egyetemistákat, még akkor is, ha nem szakirányban tartottak előadást. Mindig tömve volt az előadóterem mindenféle szakos egyetemi hallgatóval. – Vajon, ma is megvan ez a jelenség az egyetemeken?

Ha valaki megengedheti magának, hogy hibásan ír, akkor én is – ez a vesszőparipája, ezt emlegeti.

Kinéztem az ablakon, vékony hótakaró borította a földet, de a fákon elolvadt, és a háztetőkön is csak foltokban látszott.