Gondolatok

Az agyszerkezet alapján, a női agy több központú, bonyolultabb, a férfié pedig kevesebb központú, koncentráltabb. Az agy szerkezete már a magzatkor hatodik hetében eldől. Egy nőnek is lehet férfias szerkezetű agya, ha

magzatkorában több férfihormont kaphat, de egy férfinak is lehet nőies szerkezetű agya, ha a magzatkorban több nőhormont kap, de ez nem jelent semmi mást csak a lehetőséget a gondolkodásra. A nő érzelmileg lát jobban, a férfiak pedig a tárgyiasult látásmóddal rendelkeznek. Egyik agyszerkezet sem jobb a másiknál, csak mást tud jobban a nő, mint a férfi, de fordítva is igaz.

Havelock Ellis 1894-ben megjelent műve óta eltelt 130 év. Közben megjelent Anne Moir - David Jessel közös műve, az Agyszex: Női agy – férfiész? is megjelent 1989-ben, mégpedig Angliában. Ebben a könyvben van az, hogy a nők nagyon jó idegsebészek lennének, ha lenne ilyen céljuk.

Az én meglátásom szerint: az elemzésben is fejlődtek a nők. Végigviszik az elemzést, de a lezárás a nehéz, elfáradnak. Javulhatnak, mégpedig a megfelelő „pihenéssel”.

Közhely: nem vagyunk egyformák. Ha akarjuk, ha nem, az embereknek véleményük van rólunk. A gond csak az, hogy akkor is van vélemény, ha fel sem fogják a helyzetet, csak a felszínesen mondanak valamit. 

Legtöbbször az idősebb támogatja a fiatalabbat, de a fordítottja is igaz lehet.

A tudás több mint, amit látsz, érzékelsz.

 

 

Könyv...

(Könyv:Szerzők: Címek) Anne Moir - David Jessel: Agyszex: Női agy - férfiész ? (ismétlem) Éretlen emberek kezébe nem való a könyv...

"A felvázolt esettanulmányok nem egy-egy meghatározott személyhez kapcsolódnak, hanem  jelentős számú esetből leszűrt, általánosított tulajdonságokat és képességeket összegeznek.  A harmadik  fejezet  végén található "Agyszex-tesztet" a férfiak és nők közötti különbségek  tudományos igényű vizsgálatai alapján, statisztikailag szignifikáns eredmények számbavételével állítottuk össze, és megfigyeléseink szerint a teszt bevált."  

"Moir tézise: amennyiben bizonyíthatóan léteznek, a férfiak és nők képességei közötti különbségeket intellektuális értelemben egyszerűen  nem becsületes dolog kétségbe vonni.  Természetesen mindenekelőtt a kiindulási tételt kell tisztázni - nevezetesen azt, hogy kimutathatók-e tudományos módszerekkel eltérések a férfiak és a nők agya között? "

A férfi és a nő  ...a nők az mlékezőtehetség, a ravaszság, a színlelés, az együttérzés, a türelem  és a rendszeretet tekintetében felülmúlják a  férfiakat.

(Természetesen mindig az átlag nő és az átlag férfi esetében igaz az állítás.)

Havelock Ellis 1894-ben megjelent műve

A női kutatók precízebbek, mint a férfiak - "munkájuk talán nem tanúskodik olyan széles látókörről és kezdeményezőkészségről, de a maga korlátozottabb mivoltában egész kiváló." Ellis kijelenti, hogy a zseniális nőnek szüksége van a férfi állhatatos támogatására. Madame Curie példáját említi, aki egy már elismert tudős felesége volt. Emlékeztet arra, hogy Elisabeth Barreth Browning legszebb verseit azután írta, hogy Rober Browning-gal összehozta a sors. Ellis azt is megállapítja, hogy a nőknek nem igazán kenyerük az elemzés, ez az alapjaiban szellemi tevékenység. "Ösztönösen úgy érzik, hogy az elemzés felboríthatja azt az összetett érzelmi világot, amely jórészt mozgatja és nagyon vonzza őket... Ezek a megfigyelések azonban tudományos furcsaságok maradtak volna, ha az 1960-as évek elején nem indul meg az agy újfajta kutatása."

 

-

-

csurdu - Balogh Márta