Gondolatok

Amikor az ember nem lát az orránál tovább, azt is önzésnek értelmezi, ami inkább önzetlenség, önfeláldozás.

"Tudja, hogy hol a határ," és ha nem tudja, kirekesztődik?

Az érzelmek gazdagsága adott teret neki, ami nem színészet volt (ami nem lebecsülendő), hanem érzelemgazdagság, született adottság.

Van, aki azt is kudarcnak éli meg, ami valójában értéknek vehető.

Vajon, a gyerek hogyan viszonyul a rossz bácsihoz, akit a filmben látott? Megjegyzi az arcát, ha legközelebb látja egy másik filmben, nem fogadja el őt, haragszik rá.

* Fontos az összebújás és a suttogás a szülő és a gyerek között. A holnapra készülnek, a meghittség rezeg a levegőben.