Föl – alá (líra), gondolatok

Csurdu: Föl – alá 

Lendül a mérleg,

kileng a nyelve,

majd helyreáll megint.

Fogóddz a szélbe,

röpít az égbe,

és elejt, ha megint.

 

Mi van érdem szerint? Ami-aki arra érdemes.

Kinek van hitele? Ismerjük a pénzhitelt is. meg a hitelességet is. A hitelesség olyan emberi tulajdonság, aminek több mintázata van: szavahihető, becsületes, bizalomra méltó, érdemes a megbecsülésre... A hiteles ember olyannak mutatja magát, mint amilyen, és biztosra vehetjük, hogy nem rabol ki, nem lop meg, nem csal, nem tesz semmi olyat, ami a másik ember kárára van.

Amit tettél-teszel, az határoz meg téged, az vagy te.

Beszédhelyzet volt, de te nem erre készültél és csak mozgott a beszélőkéd. Visszaemlékezve: bosszantott.

Mit teszel, ha veled is megtörténik az a rossz (az a jó), amiről eddig csak hallottál, szinte fel sem fogtad, és el sem akarod hinni…?

Érdem

"érdem: 1. Valakinek vagy a közösségnek megbecsülésére méltó tett, magatartás, érdemeket szerez; érdeme szerint bánik valakivel 2. Írásművek esetén: érték, értékes vonás; a mű érdemei; 3. Valaminek a lényege, veleje; érdemben tárgyal valamit; érdembeli, érdemi; Igeként: érdemel – méltónak bizonyul valamire: jutalmat érdemel, hitelt érdemel; Szót sem érdemel: csekélység az egész; Méltó arra, hogy valakit magáénak mondhasson – Jobb férjet (feleséget) érdemelne." (Magyar értelmező kéziszótár)

-

csurdu - Balogh Márta