Az élet tánca a tánccal (líra), Gondolatok

Csurdu: Az élet tánca a tánccal

Dalzönge üvölt át a termen,

Ritmikusan dobban minden láb,

Sok-sok kéz ölel a csarnokban,

Felborítva a sok intimszabályt.

Szívzörejek tarka tengerében,

Vegyes szólam ezer érzésében,

Zokog a dallam, izzik a hajlam,

Dobban a láb, szomjas a száj,

Összesimul sok felhevült testpár.

Nyekeregnek az agytekervények.

Lázmámorban csókolt kezek,

Simulnak görcsös remegésben.

A mámor géniusza habzsol,

És újat tékozol - hajszol.

Csuklik a test és újraéled,

Forrpontról merít forrcseppet.

Gyökerét szaggatja, mámorát repíti,

Önhevét hevíti dallal ecsetelve,

Ömlő zenével, mely átfolyik a termen.

Folytatódik az élet tánca a tánccal,

Kibomlik ezer pompájában ragyogva

A táncok tánca, a szenvedélyes tánccal,

És jólétet teremt az „ifjak” tudatában.

Az áramló zenével megerősödve –

Üdvözülnek a testek és érlelődnek.

Az élet tánca a tánccal folytatódik.

 

Ami természetesnek látszik, az unalmasnak tűnhet?

Mit kell tudni róla? Neki ez a természete, ilyen. Sosem lesz másmilyen.

Szeptember huszonegy: jeles nap. Ragyog az égen ezernyi csillag. Mindenki láthatja, ha akarja.

Ha elszakad a cérna, erősebbet keresünk.

Ha a mester mestermunkát végez, akkor minden úgy működik, ahogy az a nagykönyvben megvan írva.

Lépten-nyomon beleütközünk a címkézésbe, olyan kifejezésekbe, fogalmakba, amelyek sértik az ember önérzetét. Most éppen az Alma Patikában mondták nekem is, hogy „gondozott”. Elképedtem ezen a kifejezésen. Megengedtem, hogy hogy elküldjék nekem a tájékoztató nyomtatványukat, és  el is elolvasom, de ez nem gondozás, hanem tájékoztatás. – Javaslom, hogy találjanak más kifejezést, lehetne kedvezményezettek…! Ezt lehetett volna kérdezni: van  kártyája, 10%-os kedvezménye?